Potřebujete poradit? 602 624 135 | 602 614 135

Akce

B&P - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO HÁJEK

CENÍK – příjem materiálu

Ceny bez DPH platné k 22.4.2015


materiál s nepatrným znečištěním drobnými nezávadnými neinertními příměsemi odpadu charakteru „O“ (max. do 10% objemu):


- směsná cihelná suť do 60 cm 100,- Kč/t

- prosté betony do 60 cm 100,- Kč/t

- armované betony do 60 cm 150,- Kč/t

- živičné kry do 60 cm 200,- Kč/t

- směsné materiály do 60 cm (s nevyužitelnou v.z.) 200,- Kč/t

- kamenivo do 60 cm 100,- Kč/t

- plynosilikátové zdivo 300,- Kč/t

- výkopová zemina – ornice 50,-- Kč/t


- směsná cihelná suť nad 60 cm do 120 cm 150,- Kč/t - v současné době nejsou

- prosté betony nad 60 cm do 120 cm 150,- Kč/t

- armované betony nad 60 cm do 120 cm 250,- Kč/t

- živičné kry s velikostí bloků nad 60 cm do 120 cm 250,- Kč/t

- směsné materiály s prvky nad 60 cm do 120 cm 300,- Kč/t

- kamenivo nad 60 cm do 120 cm 150,- Kč/t


U větší kusovitosti nad 120 cm příplatek 300,- Kč/kus.


CENÍK – prodej materiálu

Ceny bez DPH platné k 22.4.2015


stavební recykláty:


- směsný suťový

- frakce 0 - 10 70,- Kč/t

- frakce 10 – 32 50,- Kč/t

- frakce 32 – 64 50,- Kč/t

- frakce 32-90 30,- Kč/t


- betonový

- frakce 0 - 10 70,- Kč/t

- frakce 10 - 32 150,- Kč/t

- frakce 32 – 64 120,- Kč/t

- frakce 0 – 64 90,- Kč/t


- živičný

- frakce 0 – 10 70,- Kč/t

- frakce 10 – 32 120,- Kč/t

- frakce 32 – 64 70,- Kč/t

- frakce 32-90 50,- Kč/t

- frézovaná 50,- Kč/t

UPOZORŇENÍ

Upozorňujeme, že od 1.5.2015 přijímáme v recyklačním středisku i sádrokartony.


V recyklačním středisku Hájek je možnost uložení směsných materiálů omezena, přijímáme jen malá množství.

Otevíráme nové uložiště výkopové zeminy - Praha Radotín.


Dr. Vlastimil Boháč jednatel společnosti

Pokud máte jakýkoli dotaz, kontaktujte nás