Potřebujete poradit? 602 624 135 | 602 614 135

Recyklace stavebních a demoličních odpadů

Ceník příjem od 1.7.2014

Ceník prodej od 24.10.2014

Ceník příjem od 1.1.2015

Ceník prodej od 1.1.2015

V oblasti recyklace stavebního a demoličního odpadu, zejména sutí, betonů, živice a kameniva, jsme činní od roku 1995 a patříme tak k prvním pražským firmám, které v polovině 90. let začaly v Praze s provozem stacionárních recyklačních zařízení pro využití – recyklaci stavebních a demoličních odpadů a následnou výrobu využitelných tříděných stavebních recyklátů.

Naší firmou byla vybudována, a řadu let provozována, v hlavním městě dvě recyklační zařízení (– recyklační středisko Radlice v Praze 5 a recyklační středisko Dolní Měcholupy v Praze 10), která jsou i nadále úspěšně provozována (jinými společnostmi) a patří k základním zpracovatelům stavebních a demoličních odpadů v hlavním městě.

My sami provozujeme od roku 2001 zařízení na recyklaci stavebních sutí a demoličního odpadu v těsném sousedství Prahy v místě, kde je vyloučen negativní vliv provozu recyklačního zařízení na životní prostředí v nejbližším okolí. Navíc jsme toto zařízení zřídili v bývalém vojenském objektu (raketový palpost) za obcí Hostivice a zajistili tak velice užitečné a rozumné využití již nepotřebného a jinak těžko využitelného armádního objektu. Recyklační středisko zde zbudované zůstává v činnosti i u nového majitele objektu, kterým je město Hostivice. Z Prahy je nejlépe dostupné po silnici Karlovarská (I/6) nebo po staré Plzeňské (II/605) přes Chrášťany a Chýni v dosahu do 8 km od okraje Prahy. Od Kladna je nejsnažší přístup po silnici II/606 (přes Jeneč) nebo přes Unhošť.

Recyklační středisko je řádně vybaveno mobilním odrazovým drtičem s připojenou třídící linkou, základní manipulační technikou, stacionární bubnovou třídící linkou a mostovou váhou 50 t (je přesně monitorováno množství naváženého i odváženého materiálu).

V recyklačním středisku Hájek přijímáme ke zpracování a využití následné stavební sutě a demoliční odpady: (ve zjednodušené evidenci)

  • cihelné stavební sutě;
  • betony;
  • kamenivo;
  • asfalt bez dehtu (živičné kry z demolic vozovek a chodníků);
  • výkopovou zeminu (po upřesnění);
  • použité stavební dřevo;
  • kovový odpad;
  • odpad z údržby zeleně;
  • ornici
  • sádrokartony

Nejčastější vstupní surovina

betonový odpad živičný odpad kompostovatelný odpad
směsná suť

V recyklačním středisku vyrábíme kvalitní, plnohodnotně stavebně využitelné stavební recykláty (tříděné i netříděné), vhodné zejména jako náhrada přírodního kameniva. Zásluhou nové technologie nabízíme stále plnou nabídku stavebních recyklátů v dostatečném množství. Stavební recykláty jsou vhodné pro stavební využití, zejména jako podsypy pro zpevněné plochy, vyrovnávací vrstvy pod beton, obsypy inženýrských sítí, hutněné zásypy a pod. Samozřejmě za zlomkovou cenu pořizovacích nákladů přírodního kameniva.

Betonové recykláty

Směsné suťové recykláty

Živičné recykláty

Dále nabízíme k odběru výkopovou zeminu, vhodnou pro hutněné násypy, tříděnou i netříděnou ornici a podorničí, stavební písky, kamenivo ( drtě, kačírek ), kameny pro dekorativní účely a použité stavební materiály ( staré cihly a pod. )

Vyrobená tříděná zemina charakteru zeminy pro zahradni cké účely

Výkopovou zeminu třídíme a vyrábíme kvalitní tříděnou výkopovou zeminu

0-8 vhodnou pro zahradnické účely kolem staveb (zejména zakládání trávníků). Tříděnou výkopovou zeminu částečně i zkvalitňujeme přidáváním tříděného kompostu čímž vzniká opravdu velice kvalitní tříděná výkopová zemina vhodná pro zahradnické účely.

Výkopovou zeminu ostatní (vhodnou zejména jako zásypovou surovinu) nabízíme k bezplatnému odběru. U zákazníků, kteří nemají své nakládací prostředky ji dovedeme nakládat za 30,- Kč/t.

Samotný princip recyklace stavebních a demoličních odpadů je založen na materiálovém využívání recyklací upravených stavebních a demoličních odpadů. Získaný výrobek - stavební recyklát - se stává v mnoha směrech plnohodnotnou druhotnou stavební surovinou, nahrazující v určitých procesech stavební výroby přírodní kamenivo.

Od roku 2014 je v provozu rovněž ve větším i prodej přírodního kameniva, které v naší provozovně nabízíme. Zejména se soustřeďujeme na nabídku stavebních písků, které prodáváme za běžné ceny v jaké jsou v Praze a okolí.

Jednoznačným přínosem našich služeb je

a) ekonomika - nižší náklady na pořízení druhotné stavební suroviny a na její dopravu na stavbu

b) ekologie - užitečné materiálové využití stavebního odpadu, nižší nároky na otvírku nových lomů a pískoven; menší doprava a její negativní vliv na životní prostředí

V recyklačním středisku zpracováváme též kompostovatelný odpad (především posekanou trávu, listí a větve z průřezu stromů a keřů), ze kterého vyrábíme kvalitní kompost. Ten přidáváme do vyráběné tříděné zeminy a vyrábíme tak kvalitní tříděnou zeminu, vhodnou pro zahradnické účely, především kolem staveb.

Vyroba materiálu

Pokud máte jakýkoli dotaz, kontaktujte nás