Potřebujete poradit? 602 624 135 | 602 614 135

Aktivity u partnerských firem

Aktivně činní jsme i mimo region Praha a okolí.

1. Důl Theodor

Pomohli jsme s vybudováním moderního, vysoce výkonného recyklačního závodu - výrobně recyklačního střediska Důl Theodor, který se nachází severozápadně od Kladna v obci Pchery -Theodor.

Výrobě recyklační středisko Důl Theodor se nachází za objektem bývalých strojíren v obci Pchery Theodor. Provozovna zpracovává běžný stavební a demoliční odpad charakteru cihelné stavební sutě, betony, živičné kry, kamenivo a směsné materiály.

Recyklační středisko nabízí stavební recykláty, ale i materiály z bývalé důlní výsypky Důl Theodor, jako je škvára a popelové kamenivo (vyhořelé uhlí) a klasické přírodní kamenivo (písky, štěrky, kačírek).

Stavební recykláty vyrábí jako výrobek dle ČSN. Tento výrobek je pravidelně sledován a kontrolován výzkumným ústavem stabebních hmot.

Služby recyklačního střediska Důl Theodor firmy PRAGOTRADE s.r.o.

Ceník příjmu a prodeje od 1.1.2013

a) Příjem stavebních a demoličních odpadů:

 • stavebních sutí
 • betonů
 • živice
 • směsných materiálů (směs výkopové zeminy silně zlnečištěné stavebními sutěmi, betony, živicí a kamenivem)
 • dřevo

b) Prodej:

 • stavebních recyklátů
 • škváry
 • stavebních písků
 • drceného kameniva
 • kačírků
 • popelové kamenivo 0-30

U prodávaných výrobků z recyklátů je třeba zdůraznit, že se jedná o klasické výrobky podle platných ČSN s příslušným certifikátem. Jejich použití ve stavební výrobě je tudíž snažší a přehlednější.

Pokud máte jakýkoli dotaz, kontaktujte nás