Potřebujete poradit? 602 624 135 | 602 614 135

Nabídka prodeje Hájek

Prodej stavebních materiálů v recyklačním středisku Hájek:

a) prodej tříděného stavebního recyklátu

 • směsného suťového ve frakcích 0-10, 10-32 a 32-64
 • betonového ve frakcích 0-10, 10-32, 32-64 a 64-85
 • živičného ve frakcích 0-10, 10-32 a 32-64.

b) prodej netříděného betonového recyklátu ve frakci 0-64.

Betonové recykláty

Směsné suťové recykláty


Živičné recykláty

c) stavební písky

Od května 2014 je v prodeji i komodita přírodní kamenivo, v rámci níž prodáváme hlavně stavební písky. K odběru jsou prezentované druhy stavebních písků. Cenu jsme upravili tak, aby byla pokud možno co nejnižší. Například cena betonářského písku 0-4 dosahuje jen 270,-- Kč/t.

 • betonářský 0-4
 • maltový
 • zásypový 0-32 (štěrkopísek)

Písek betonářský

d) kamenivo

Podobně jako prodej stavebních písků, je připravován i prodej kameniva dle nabídky.

 • kačírek praný 8-16 - na vyžádání
 • kačírek praný 11-22 - na vyžádání
 • drcené kamenivo 4-8
 • drcené kamenivo 8-16
 • drcené kamenivo 16-32

Drcené kamenivo 4-8 Kačírek praný 11-22

e) výkopová zemina

 • hutnitelná
 • tříděný hutnitelný zásyp
 • jílovitá
 • tříděná - podorničí
 • zemina pro zahradnické účely - netříděná
 • zemina pro zahradnické účely (obohacená humusem)

Tříděný hutnitelný zásyp Tříděná výkopová zemina podorničí 0-8

f) použitelné stavební materiály

 • cihly, betonové tvárnice, překlady, betonové roury, stavební dřevo, apod.

Použité betonové roury

g) palivové dřevo

h) kameny pro dekorativní účely

 • několik druhů kamene, pískovce a říčních valounů - vhodné pro užití na stavbách a u RD
 • kusovitost od malých valounků až po bloky o váze několika set kg
 • cena dle druhu, kusovitosti a vzhledu 3 - 10,-- Kč/kg
 • zajistíme i dovoz vybraných kamenů do místa užití - možnost položení velkých kamenů autojeřábem přímo na místo uložení

Valouny a kameny pro dekorativní účely

Pokud máte jakýkoli dotaz, kontaktujte nás