Potřebujete poradit? 602 624 135 | 602 614 135

Nabídka služeb Hájek

Příjem stavebního a demoličního odpadu v recyklačním středisku Hájek:

a) materiál s nepatrným znečištěním drobnými nezávadnými neinertními příměsemi odpadu charakteru "O" (max. do 5 % objemu):

 • směsná cihelná suť
 • prosté betony
 • armované betony
 • živičné kry
 • směsné materiály se zeminou
 • kamenivo
 • výkopová zemina - podorničí
 • výkopová zemina - ornice

Směsná suť Nejvíce naváženého stavebního odpadu tvoří běžná stavební suť

b) materiál znečištěný nezávadnými neinertními příměsemi odpadu charakteru "O"

c) materiál znečištěný závadnými příměsemi charakteru "N"

- stavebními hmotami s obsahem azbestu (azbestocementové stavební roury, azbestocementová stavební krytina, azbestové izolační hmoty, protipožádní obložení apod.)

d) odpadní stavební dřevo

e) odpad z údržby zeleně

 • posekaná tráva
 • staré listí
 • větve z průřezu stromů a keřů

Veškeré větve jsou štěpkovány a je z nich vyráběna kvalitní dřevní štěpka, kterou používáme do kompostu

f) kovový odpad - výkup železa a barevných kovů (platba hotově dle aktuálně platného ceníku)

Pokud máte jakýkoli dotaz, kontaktujte nás