Potřebujete poradit? 602 624 135 | 602 614 135

Rekultivační činnost a ukládka výkopové zeminy

V oblasti rekultivační činnosti se zaměřujeme na rekultivaci starých zátěží a na provádění terénních úprav, na kterých organizujeme ukládku výkopové zeminy.

Přebytečnou výkopovou zeminu, ekologicky nezávadnou, kterou využíváme jako vhodný rekultivační materiál, ukládáme na rekultivačních skládkách, deponiích a na stavbách terénních úprav v okolí Prahy, v souladu s legislativními podmínkami pro ukládání výkopové zeminy na povrchu terénu (Vyhl.č.294/2005 Sb. a zákon č. 9/2009 Sb.). Námi provozované, případně námi zabezpečované, rekultivační akce a místa pro ukládku výkopové zeminy jsou realizované na základě platných příslušných povolení podle legislativních norem. Jsme řádnou oprávněnou osobou.

V minulosti jsme úspěšně zrealizovali řadu rekultivačních akcí, na nichž bylo uloženo značné množství výkopové zeminy.

Pokud máte jakýkoli dotaz, kontaktujte nás