Potřebujete poradit? 602 624 135 | 602 614 135

Realizované rekultivační akce

Mezi realizované rekultivační akce patří

 • rekultivace nepovolené skládky Jeneč (1993), která byla upravena na ostatní plochu pro využití k podnikatelským záměrům, ke kterým dnes úspěšně slouží;
 • rekultivaci skládky Dobřichovice(1994 – 1996), která byla upravena částečně na louku a částečně na ostatní plochu pro využití k podnikatelským záměrům ke kterým úspěšně slouží;

Dobřichovice před a po rekultivaci

 

 • rekultivaci skládky Rymáň (u Unhoště) (1995 – 1997), která byla upravena na pastvinu a je takto využívána;

Rymáň po rekultivaci

 

 

 

 • rekultivaci skládky Horoměřice (1994 – 1996), která byla postupně upravena na ostatní plochu s částečnou výsadbou dřevin;

Horoměřice před rekultivací a po rekultivaci

 

 • rekultivaci skládky Velké Přílepy (1995 – 1997), která byla upravena na lesní pozemek, který se v lokalitě původně nacházel a nový lesní masív tvoří výrazný krajinný prvek, který obohatil dříve poškozené území;
 • rekultivaci skládky Litovice (1996 – 1998), která byla upravena na zemědělskou ornou půdu, která tak opětovně po řadu let poskytuje zemědělskou produkci;

Litovice před a po rekultivaci

 

 

 • rekultivaci skládky Dřetovice (1997 – 1998), která byla upravena na pastvinu;
 • rekultivaci skládky Červený Újezd (1996 – 1999), která byla upravena na výrazný terénní prvek s pastvinou, která byla následně osázena dřevinami;

Červený Újezd před, při a po rekultivaci

 

 

 • rekultivaci skládky Pavlov (1996 – 1997), která byla upravena na pastvinu;

Pavlov

 

 • rekultivaci skládky Kyšice (1997 – 2000), která byla upravena na pastvinu, úpravou skládky byla odstraněna letitá rozsáhlá černá skládka u obce Kyšice;

 

Kyšice před rekultivací a po rekultivaci

 

 

 • rekultivaci zemníku bývalé cihelny Roztoky Žalov (I.etapa) (1996 – 2001), kde jsou prováděním rekultivace a terénních úprav budovány stavební pozemky na krásném místě v Roztokách u Prahy;

 

Roztoky Žalov před a po rekultivaci

 

 • rekultivaci zemníku cihelny Radlice v Praze 5 (1998 - 1999), kde byly vytvořeny velice výhodné prostory pro podnikatelskou činnost;
 • rekultivaci bývalé skládky TKO Dolany (1999 – 2001), která byla upravena na pastvinu s budoucí lesní výsadbou;
 • rekultivaci skládky Družec (1999 – 2003), která byla upravena na pastvinu;

 

Družec při rekultivaci a po rekultivaci

 

 

 • rekultivaci skládky Jinočany – Doksaňák I.etapa (2001 – 2003), která od roku 2008 pokračuje II. etapou a je provozována jiným provozovatelem. Po jejímž dokončení bude vytvořen výrazný terénní prvek sloužící jako biokoridor mezi dvěma lesními masívy západně od obce Jinočany;

 

Na uvedené rekultivační akce byla dovezena přebytečná výkopová zemina z mnoha staveb v Praze a bezprostředním okolí. Tím jsme dodavatelům stavebních děl vyřešili problém s ukládkou přebytečné výkopové zeminy. Tímto použitím dovezené výkopové zleminy, která je významnou součástí stavebních odpadů, docilujeme materiálové využití stavebních odpadů v praxi.

 

K významným stavebním akcím, ze kterých byla uložena výkopová zemina na naších rekultivačních skládkách, patří například stavba obchodního centra OBI Praha Ruzyně, stavba letištního terminálu sever Prahha Ruzyně, stavba obytného komplexu U kříže Praha Jinonice, stavba obchodního centra HORNBACH Praha Řepy, stavba nového pavilonu ÚVN Praha Střešovice, část likvidace deponie Velká Ohrada a další.

Odvoz deponie Velká Ohrada

 

Pokud máte jakýkoli dotaz, kontaktujte nás