Potřebujete poradit? 602 624 135 | 602 614 135

Zprostředkovatelská činnost

Ve zprostředkovatelské činnosti jsme činní hlavně ve výše uvedených oblastech. Zejména organizujeme ukládání inertního materiálu na skládkách a úložištích v Praze a nejbližším okolí. Dále organizujeme provedení strojních zemních prací, přesuny hmot a dopravu materiálu na místa určení. Nabízíme zejména zajištění dopravy moderními velkoobjemovými vozidly.

Ve zprostředkovatelské činnosti zajišťujeme ukládku recyklovatelných stavebních odpadů ve stacionárních recyklačních střediscích v hlavním městě Praze a jeho okolí a recyklaci stavebních hmot přímo na místě u zákazníka, případně jen samotné drcení materiálů bez třídění, nebo samotné třídění hmot (např. písku) přímo u zákazníka. Cena za poskytnutou službu je odvislá od charakteru materiálu, od množství zpracovávaného materiálu, požadavcích na výstupní surovinu a na případnou součinnost vlastními stroji (nakladač).

Ve zprostředkovatelské činnosti zajišťujeme těž demoliční práce včetně odvozu a ukládky demoličního materiálu, i včetně dekontaminace staveb a prostředí.

Pokud máte jakýkoli dotaz, kontaktujte nás